Szukaj

e-dziennik

Hoffmanowa logo
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Klementyny Hoffmanowej
w Tarnowie
ul.Reymonta, 33-100 Tarnów
Tel.(014) 636-37-40

Copyright: Tworzenie stron www
SystemArt
 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo!


Nabór do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej   przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący - Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 23 lutego 2017 r. - do pobrania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018. 

Obowiązek szkolny obejmuje  dzieci urodzone w roku 2010, czyli dzieci siedmioletnie. 

Dzieci sześcioletnie (rocznik 2011) na wniosek rodziców i po odbyciu przygotowania przedszkolnego mogą rozpocząć naukę szkolną. 

Zapisów można dokonywać osobiście od 31.03.2017 roku w sekretariacie Szkoły.

 

Wnioski zgłoszenia do Szkoły Podstawowej:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły - do pobrania
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły - do pobrania.

Harmonogram rekrutacji - do pobrania.

Menu
  Szkoła z Klasą  Pajacyk