Szukaj

e-dziennik

Hoffmanowa logo
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Klementyny Hoffmanowej
w Tarnowie
ul.Reymonta, 33-100 Tarnów
Tel.(014) 636-37-40

Copyright: Tworzenie stron www
SystemArt
 

Patronka - Klementyna Hoffmanowa

KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA urodziła się 23 listopada 1798 roku w Warszawie . Była trzecią córką państwa Tańskich.

W wyniku III rozbioru Polski rodzice Klementyny Tańskiej utrcili majątek i pozostawali w trudnej sytuacji materialnej. Poprawiła się ona nieco kiedy Jan Łuczewski oddał panu Tańskiemu w dzierżawę wioskę Wyczułki.
Klementyną zajmowała się wtedy niańka, która upuszczając ją doprowadziła do trwałego kalectwa dziewczynki.
W 1801 roku Tańscy przenieśli się do Puław na dwór księcia Czartoryskiego gdzie ojciec Klementyny objął urząd sekretarza. Ona sama nie pojechała z rodzicami, lecz zabrana została przez panie Szymanowskie do Izdebna. W domu tym otrzymała gruntowne wykształcenie według wzorów francuskich (modne oczytanie, dobrą znajomość języka francuskiego, spory zasób wiadomości). Każdego lata Klementyna widywała rodziców i siostry, którzy przyjeżdżali w odwiedziny do Izdebna, ale bardzo tęskniła za rodziną. Dlatego po śmierci męża matka, przenosząc się z Puław do Warszawy w 1817 roku zabiera Klementynę do siebie. Pod wpływem matki i bywających w jej domu Jana Pawła Woronicza i Michała Wyszkowskiego zaczęła Klementyna Tańska sięgać po nieznane jej do tej pory skarby literatury polskiej. Zajmując się kształceniem młodszj siostry i innych dziewcząt podejmuje pierwsze próby pisarskie (jej drobne wyprawki literackie zakwalifikowano do druku w "Pamiętniku Warszawskim"). W 1818 roku ukazuje się jej pierwsza książka "Pamiątka po dobrej matce" - zbeletrzowany traktat moralno- pedagogiczny, stanowiący przeróbkę niemieckiej książki dostosowaną do polskich realiów. Książka ta przynosi jej znaczną popularność. Dlatego zachęcona sukcesem wydaje kolejne dzieła o podobnej tematyce: "Powieści moralne dla dzieci" ( 1820 ), "Amelia matką" (1822- 24) i "Wiązanki Helenki" (1823 ).
W latach 1824 - 1828 Klementyna Tańska wydaje pierwsze w Polsce czasopismo dziecięce "Rozrywki dla dzeci" oraz zajęła się pisaniem powieści opowiadań o tematyce historycznej - "Listy Elżbiety Rzeczyckiej" (1824), "Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach Augusta III pisany" ( 1825).
Na imieninach matki (8 września 1822 r. ) Klementyna Tańska poznaje swojego przyszłego męża Karola Hoffmana - uczonego, historyka i publicystę. W roku 1829 Tańska wychodzi za mąż . W domu Hoffmanów odbywają się zebrania o charakterze patriotycznym, na których bywa między innymi K.Brodziński.
Po upadku powstania listopadowego w obawie przed aresztowaniem Hoffmanowie wyjeżdżają do Drezna, a potem na stałe do Paryża. Tutaj pisarka zakłada pensjonat dla dziewcząt polskich i pisze dla nich "Historię powszechną" , "Encyklopedię podręczną czyli zbiór ciekawych wiadomości dla panien" , "Karolinę"(1839) i "Krystynę"(1841). Po przewlekłej chorobie i cięzkiej operacji 21 września 1845 roku Klementyna z Tańskich Hoffmanowa umiera w Passy pod Paryżem . Pochowano ją na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu .

Pierwsza książka "Pamiątka po dobrej matce"

Grób Klementyny Hoffmanowej na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu

Menu
  Szkoła z Klasą  Pajacyk