Szukaj

e-dziennik

Hoffmanowa logo
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Klementyny Hoffmanowej
w Tarnowie
ul.Reymonta, 33-100 Tarnów
Tel.(014) 636-37-40

Copyright: Tworzenie stron www
SystemArt
 

Historia - ważne daty

1853 - powstała pierwsza szkoła w dzielnicy Strusina
1862 - na gruncie podarowanym przez ks. Władysława Sanguszkę wybudowano budynek szkolny
1882 - przemianowano dwuklasową placówkę koedukacyjną na szkołę trójklasową
1894 - rozbudowana szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki - przeniesiono doń chłopców ; w starym budynku powołano do życia dwuklasową Szkołę Żeńską im. Klementyny Hoffmanowej
13.01.1919 - po I wojnie światowej (przerwy w funkcjonowaniu szkoły) i epidemii "hiszpanki" zostaje wznowiona działalność
1925 - szkoła przekształcona zostaje w siedmioklasową placówkę
1928/29 - ze względu na dużą liczbę uczniów ( 335 ) i trudności lokalowe (zawilgocenie i zagrzybienie budynku) nauka odbywa się w pomieszczeniach szkoły im.M.Konopnickiej i sali "Sokoła" .
1933 - powstaje Towarzystwo Budowy Szkoły im. Kl. Hoffmanowej
16.01.1935 - początek przekazywania do użytku nowego budynku szkolnego
1938 - ostateczne ukończenie prac budowlanych
3.12.1937 - szkoła otrzymuje akt przemianowania na Publiczną Szkołę Powszechną III Stopnia im. Klementyny Hoffmanowej 1939- budynek zajmują Niemcy
1940 - następuje ograniczenie ilości izb lekcyjnych , potem zawieszenie nauki i przekazanie budynku szkolnego wysiedleńcom z Poznańskiego ; w listopadzie wznowiona zostaje nauka
1941 - nowy budynek szkolny zostaje zamieniony na szpital wojskowy
1941/42- uczniów rozmieszczono w trzech budynkach na terenie miasta
1942 - uczniowie powracają do starego budynku
1945 - odradzanie się szkoły (remonty , porządkowanie obiektu, powołanie do życia Komitetu Rodzicielskiego , otwarcie biblioteki , utworzenie drużyny harcerskiej)
1949 - utworzenie radiowęzła
24.09.1952 - otwarcie sali gimnastycznej
1959/60 - powstaje gabinet lekarski i dentystyczny
1974/75 - rozpoczynają się prace budowlane zmierzające do rozbudowy placówki
1976 - oddano w stanie surowym nowe skrzydło budynku
06.03.1984 - oddanie do użytku hali sportowej
1998 - oddanie do użytku boiska do koszykówki i rozpoczęcie prac przy budowie dalszej części kompleksu boisk sportowych
1999 - w ramach wdrażania reformy edukacji część izb lekcyjnych przejmuje Gimnazjum nr 1 w Tarnowie
23 listopada 2003 roku - w tarnowskim teatrze odbyła się uroczystość wieńcząca obchody 150-lecia istnienia szkoły

Jubileusz - 27 listopada 2003 roku

Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. w Kościele p.w. Świętej Rodziny , którą odprawił Proboszcz ks.Jerzy Berdychowski .


Oficjalna uroczystość odbyła się w tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego . Przybyło wielu znakomitych gości ,między innymi :


I Wicewojewoda Województwa Małopolskiego Ryszrd Półtorak

Naczelnik Wydziału Nadzoru Ped. MENiS Alina Sarnecka

I Małopolski Wicekurator Oświaty Danuta Noszka Leśniewska

Prezydent Miasta Tarnowa Mieczysław Bień


Przewodniczący Rady MiastaTarnowa - Andrzej Kasznia , Tarnowska Radna Województwa Małopolskiego- Elżbieta Zięba,przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie - Wojciech Magdoń , Ryszard Ostrowski , Danuta Świądro , przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu - Stanisław Świerczek , Waldemar Lach , Teresa Kornaś , Danuta Ciszek , Radni miasta Tarnowa - Józef Rojek , Marian Pradel , Zdzisław Sumara , Zbigniew Tumiłowicz , Stefan Wrona , Teresa Natkaniec , proboszcz Parafii p.w. Świętej Rodziny ...

...reprezentujący Fundację Andrzeja Urbańczyka Pan Wojciech Filemonowicz , który przekazał dla biblioteki szkolnej nowoczesny zestaw komputerowy ...

...dyrektorzy szkół podstawowych , byli dyrektorzy SP1 w Tarnowie , nauczyciele i pracownicy administracyjni obecnie pracujący w szkole oraz związani z jej przeszłością .

Zasłużeni pracownicy szkoły otrzymali wyróżnienia .


Wszyscy objrzeli przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny .


Trwała promocja i sprzedaż monografii Szkoły oraz toczyły się rozmowy kuluarowe.


Następnie wszyscy goście spotkali się na bankiecie ( spotkaniu pokoleń ) w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego .


Menu
  Szkoła z Klasą  Pajacyk