Szukaj

e-dziennik

Hoffmanowa logo
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Klementyny Hoffmanowej
w Tarnowie
ul.Reymonta, 33-100 Tarnów
Tel.(014) 636-37-40

Copyright: Tworzenie stron www
SystemArt
 

Dajemy korzenie i skrzydła

 

Korzystając z dorobku stusześćdziesięcioletniej działalności Szkoły, z doświadczeń wielu pokoleń wybitnych pedagogów, dajemy naszym uczniom silne poczucie więzi z tradycją  i kulturą, środowiskiem, małą
i wielką ojczyzną. Stosując nowoczesne formy pracy wychowawczej
i dydaktycznej  wyposażamy ich w uniwersalny system wartości, wiedzę
i umiejętności, które pozwolą im wzbić się w przyszłość.
DSC_3099.jpg

Oferta szkoły

 • Nauczanie i kształcenie opierające się na starannie oraz rzeczowo dobranym zestawie programów nauczania,

 • Nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, ukierunkowane na zapewnienie wysokiego standardu pracy,

 • Udział społeczności szkolnej (nauczyciele, rodzice, uczniowie) w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawa wewnątrzszkolnego,

  DSC_0175.jpg

 • Profilaktyka i praca opiekuńcza szkoły ukierunkowana na indywidualne potrzeby uczniów,

 • Systematyczne i rzetelne diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów,

 • Praca lekcyjna i pozalekcyjna z uczniami uzdolnionymi w poszczególnych dziedzinach wiedzy,

  IMG_1284.JPG

 • Zajęcia wspomagające dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi,

 • Prowadzenie innowacji pedagogicznych,

 • Wychowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim,

  P4300315.JPG

 • Wychowanie do życia w rodzinie,

 • Edukacja regionalna,

 • Promowanie zdrowego stylu życia,

  IMG_0998.JPG

 • Zapobieganie patologiom i uzależnieniom,

 • Edukacja ekologiczna, czytelnicza i medialna,

 • Orientacja zawodowa i planowanie kariery,

   DSC_7406.jpg

 • Pielęgnowanie i utrwalanie tradycji, obrzędów i symboliki szkolnej,

 • Dbałość o respektowanie wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i uniwersalnych,

 • Wdrażanie uczniów do samorządności i samodzielności poprzez zapewnienie samorządowi uczniowskiemu wszechstronnej pomocy i wspieranie jego pomysłów.

  DSC_5119.jpg

 

Menu
  Szkoła z Klasą  Pajacyk